Certificări

Ne plac lucrurile făcute bine şi corect. Am implementat un sistem integrat care include managementul calităţii, al siguranţei alimentare, al mediului şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2001, ISO 22000:2005, SR EN ISO 140001:2005, OHSAS 18001:2004 şi descris în Manualul Sistemului Integrat de Management şi în Manualul european HACCP.

Certificat HALAL.PDF-page-001 Certificat pag.2, ISO 22000  2005-page-001 Certificat  pag. 1, ISO 22000  2005-page-001 Certificat  ISO  9001  2008-page-001

Ce înseamnă însă cifrele de mai sus?

În primul rând ne asigurăm că produsele Doly-Com respectă cele mai stricte norme de igienă şi de siguranţă alimentară, prin instruirea echipei, igienizarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, utilizarea celor mai noi tehnologii de lucru, de ambalare şi de transport. Pentru a ne asigura că totul este în siguranţă, efectuăm periodic teste la nivelul spaţiilor unde se odihnesc animalele, în diferite puncte din abator şi spaţiile de tranşare şi ambalare, precum şi asupra produselor. Oamenii care vin în contact direct cu carnea sunt incluşi într-un program de monitorizare constantă a sănătăţii.
Acţionăm responsabil faţă de mediu pentru că înţelegem că natura este cea care stă la baza calităţii produselor noastre. Avem implementate norme de lucru care să permită prevenirea poluării, epurarea apelor uzate, formarea personalului şi adoptarea permanentă a celor mai noi reglementări în domeniul protecţiei mediului.

Cea mai importantă investiţie a noastră este cea în oameni.

De aceea, acordăm normelor de securitate şi sănătate în muncă aceeaşi atenţie pe care o avem pentru siguranţa alimentelor.

Preocuparea pentru calitatea produselor noastre vine inclusiv de la modul nostru de a fi. Respectând ceea ce facem ne respectăm pe noi şi ne respectăm clienţii.

Carne de vită
cu origine
ROMÂNIA